Oncologie

Oncologie is het specialisme dat zich richt op de behandeling van kanker.

Patiënten moeten zichzelf bij ons aanmelden, met uitzondering van minderjarigen.

Januari 2017: hier kunt u de nieuwe brochure vinden die in Nederland de komende tijd verspreid wordt.

Een oncoloog houdt zich o.a.bezig met de diagnostiek van kanker, het voorschrijven van chemotherapie, de controle van kankerpatiënten en de palliatieve zorg van patiënten. De oncoloog maakt deel uit van een multidisciplinair team dat bestaat uit specialisten die zorgen voor adequate en optimale diagnostiek, behandeling en zorg, en de controle van oncologische patiënten.

De conventionele tumorbehandelingen bestaan uit de volgende behandelvormen: chemotherapie, bestraling, chirurgie en hyperthermie (alleen als aanvullende behandeling).

Veel Nederlandse patiënten maken gebruik van het Helios Klinikum Krefeld - Hüls, het TIMO.
In het TIMO (Therapiecentrum für Integrative Medizin und Oncologie) worden patiënten met kanker primair behandeld volgens de actuele internationale standaards. Er zijn zaken die voor eigen rekening komen, d.w.z. dus niet door de verzekeraars vergoed worden  (voedingssupplementen, hyperthermie enz.). Indien nodig wordt gestart met parenterale voeding (verzekerde zorg). Hier vindt u meer informatie over de behandelingen. U kunt ook de Nederlandse brochure lezen. Let op: de complementaire behandelingen worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.
Alle patiënten krijgen een op het individu afgestemd behandeladvies. De diagnostiek en behandeling worden in de kliniek zelf uitgevoerd. Voor zeer complexe onderzoeken en behandelingen en operatief ingrijpen wordt nauw samengewerkt met het Helios Klinikum Krefeld.

Afspraak:
als u een afspraak wilt hebben in Hüls dan kunt u zich via het contactformulier aanmelden bij het Zorgloket Duitsland, m.u.v. verzekerden van DSW, Stad Holland en inTwente. 

Telefoon contactpersoon in Hüls: Birgitta Sitterz 0049 2151 739 6619 (zij spreekt Duits en Nederlands).

Taal: in de Helios klinik Krefeld-Hüls is voor de Nederlands sprekende patiënten een contactpersoon aanwezig die behulpzaam kan zijn bij de gesprekken met de Duitse artsen en verpleging. Verzekerden die het Nederlands niet voldoende machtig zijn lopen hier tegen practische communicatieproblemen op. Dit leidt in de praktijk tot misverstanden, onduidelijkheid en tot klachten over de behandeling en is potentieel gevaarlijk voor patiënt en voor de behandelende artsen. Het Zorgloket Duitsland zal daarom bij gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid niet overgaan tot bemiddeling naar Duitsland, omdat wij geen risico willen lopen dat communicatieproblemen de behandeling negatief beïnvloeden.

Stichting Kans Tegen Kanker: de stichting Kans Tegen Kanker faciliteert twee belangrijke speerpunten met financiële bijdragen. Het eerste doel is het bieden van directe hulp aan individuele kankerpatiënten die de behandeling in binnen- of  buitenland niet vergoed krijgen van hun zorgverzekering. Het tweede doel is financieel bijdragen aan gericht wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

Oktober 2016: op dinsdagmiddag 25 oktober is Dr. Sabine Helmer, chefarts oncologie in Helios Krefeld-Hüls, door patiënten, ex-patiënten en partners in het zonnetje gezet. Er was een verrassingsfeestje georganiseerd door mevr. Nieuwenhuizen en mevrouw de Graaff. Hier vindt u de foto's en de bijzondere toespraak die mevr. Nieuwenhuizen hield.

Oktober 2017: hierbij attendeer ik u op de blogs van van Helios - Hüls patiënte Joke Goudriaan.  Hierin vertelt zij - levendig en met veel humor- over haar ervaringen, zowel in Nederland als in Huls. Joke is zelf praktijkondersteuner in twee Nederlandse huisartsenpraktijken en kent de zorg van binnenuit goed. De blogs zijn ook in boekvorm verschenen (Brainstorm). Van harte aanbevolen! De opbrengst van het boek komt ten goede aan de Stichting STOPhersentumoren.nl.

Meer informatie en (alle) patiëntervaringen m.b.t. kanker en oncologie op deze website:

RD krantenartikel, ook meer informatie op de website van Stichting Nationaal Fonds Tegen Kanker. 

blaaskanker (patiëntervaring over Helios Krefeld en patiëntervaring over Helios Wuppertal)

borstkanker (patiëntervaring Helios Krefeld)

borstkanker (patiëntervaring familie van mevr. van Os - Koekkoek, Helios - Hüls)

darmkanker (patiëntervaring over Helios Bochum)

HIPEC

leveroperatie (patiëntervaring Helios Wuppertal)

longkanker (patiëntervaring mevr. de Brie - Liebregts (niet-kleincellig longcarcinoom, cT2bN2M0, stadium IIIA)

prostaatkanker (patiëntervaring DaVinci operatie, Universitätsklinik Saarland, Homburg)

schildkliertumor (patiëntervaring Helios Wuppertal)

slokdarmkanker (patiëntervaring dhr. Lanting, Helios - Hüls en Helios Krefeld), artikel in Duitse online-krant

slokdarmkanker (patiëntervaring Tiemen Meijer, Helios - Hüls en Helios Krefeld)

slokdarm / maagkanker met uitzaaiingen in lever: (patiëntervaring mevr. H.B

Whipple operatie - alvleesklierkanker (patiëntervaringen Helios Wuppertal)

Weblog Joke Goudriaan

Weblog Wally Thissen

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Orthopaedie - Heupprothese "Erg naar mijn zin gehad" (Jolande Meijboom, Huissen)