Neurologie

Neurologie is een medisch specialisme dat zich met name bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Daarnaast worden spierziekten ook vaak behandeld door een neuroloog. Een neuroloog heeft hierdoor te maken met uiteenlopende klachten, zoals hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen, (aanvallen van) bewustzijnsdaling, geheugen-, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen.

Ziekten die behandeld worden door een neuroloog zijn onder andere epilepsie, ziekte van Parkinson, dementie, multiple sclerose (M.S.), carpaletunnelsyndroom, nek- of rughernia (hernia nuclei pulposi), polyneuropathie, spierdystrofie en hersentumoren.

In het ziekenhuis zorgt de neuroloog verder voor mensen met een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), meningitis (hersenvliesontsteking), coma, hersenschudding, hersenkneuzing of andere vormen van hersenletsel.

Neurologisch onderzoek:

In eerste instantie gebruikt de neuroloog eenvoudige instrumenten om de functies van hersenen, zenuwen en spieren te onderzoeken (reflexhamer, ooglampje). Soms zijn verdere onderzoeken nodig zoals een EMG, EEG, lumbaalpunctie (ruggenmergvochtpunctie), Duplex, CT-scan, MRI-scan.)

Tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw vormden neurologie en psychiatrie samen een specialisme (uitgeoefend door de "zenuwarts") , maar vanwege de grote verschillen tussen beide specialismen zijn beide zelfstandig geworden. (Bron: Wikipedia)

Meer informatie en patiëntervaringen

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Orthopaedie - Ziekte van Ledderhose "Complimenten" (Dhr. Butter) Endocenter en St. Elisabethkrankenhaus Damme