Damme certificering

Na maandenlange voorbereidingen zijn in april 2013 de 'Endoprothetik van het St. Elisabeth ziekenhuis' en het 'Endocenter Damme (Praxis Dr. Jan Tom Berg, Chefarzt, en Tobias Fricke)' in Damme gecertificeerd als EndoProthetikZentren (EPZ), de eerste in Oldenburger-Münsterland. In heel Duitsland zijn er tot nu toe 40 van deze gecertificeerde klinieken. 

Wat is een certificering? Dit is een vorm van externe kwaliteitsbeoordeling door een onafhankelijke instantie aan de hand van duidelijke normen of eisen. In dit geval het kwaliteitskeurmerk EndoCert.

Krantenartikel met foto betreffende de certificering.

Het EndoCert certificeringssysteem

Per jaar worden er rond de 400.000 endoprothetische operaties (heup- en knieprothese operaties) in Duitsland uitgevoerd. Daardoor is de kwaliteit niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de gezondheidseconomie van belang. De „Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC)“ werken daarom continu aan de verhoging van de kwaliteit. Al in 2009 werd het project „Certificeren van Endoprothetikcentra“ door Wolfram Mittelmeier geïnaugureerd. Met behulp van de certificering worden de structuren en processen van de kliniek onderzocht en gecontroleerd.

Belangrijke elementen van EndoCert:

  • Interfacultair georganiseerde „clinical pathway“: „Endoprothetikzentren“ moeten een interfacultair georganiseerde „clinical pathway“ hebben.  Verantwoordelijkheden moeten geregeld zijn en er moeten regelmatige controles van de “clinical pathways” plaatsvinden. Zo nodig, moeten de „pathways“ worden toegepast;
  • Uitgebreide en doorlopende communicatie met de patiënt tijdens de behandeling;
  • Controleerbare standaard voor de opleiding, bij- en nascholing van alle beroepsgroepen;
  • Regelmatige bijscholingen bijv. in de „omgang met implantaatsystemen“ van alle betrokken medewerkers voorkomt fouten;
  • Regelmatige deelname van het centrum aan externe maatregels voor kwaliteitsondersteuning. Er moeten eveneens kwaliteitsdoelen worden vastgelegd. De deelname aan het Duitse Endoprotheseregister is verplicht voor alle gecertificeerde klinieken;
  • In de klinieken moeten structuren zijn die voor een zekere en vooral hoogwaardige patiëntenzorg noodzakelijk zijn;
  • Inachtneming van wettelijke standaards voor wat betreft hygiëne en de handhaving van medische producten;
  • Consequente, minstens jaarlijkse, externe evaluaties van de certificerings-richtlijnen. Dit moet door twee opgeleide auditeurs gebeuren;
  • Ontzegging van het certificaat als er afwijkingen van de richtlijnen worden vastgesteld.

Tekstbron: http://www.endocert.de/endocert/ziele-von-endocert.html

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Orthopaedie - Scoliose operatie "Deze man heeft verstand van zijn vak" (Ismay Wielaert) Helios Seehospital Sahlenburg - Cuxhaven