Privacyverklaring

Zorgloket Duitsland Zorgloket Duitsland, gevestigd aan De Berckt 14, 5991PD Baarlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zorgloketduitsland.nl
De Berckt 14, 5991PD Baarlo, 077 - 4771970
J. van Gastel is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorgloket Duitsland. Hij is te bereiken via: info@vangastelhealth.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorgloket Duitsland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zorgloket Duitsland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: burgerservicenummer, zorgverzekeraar en verzekeringsnummer, medische gegevens.

Welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Zorgloket Duitsland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: opvragen medische gegevens; doorsturen medische gegevens naar beoogde behandelaar, voortgangscontrole.  Dit doen wij alleen op uw verzoek en met uw instemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zorgloket Duitsland maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van uw gegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zorgloket Duitsland) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zorgloket Duitsland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens: 18 maanden. De persoonsgegevens e.d. worden na 18 maanden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgloket Duitsland deelt uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming met ziekenhuizen / behandelaars in Duitsland. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zorgloket Duitsland gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Met Google worden geen gegevens gedeeld. Alle gegevens (google-analytics) worden anoniem en versleuteld verwerkt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgloket Duitsland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgloketduitsland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Zorgloket Duitsland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zorgloket Duitsland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zorgloketduitsland.nl

Cookieverklaring

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Neurochirurgie - Hernia operatie "Uitermate tevreden" (dhr. B. v.d. B) Helios Universitäts Klinikum Wuppertal