Osteomyelitis

Osteomyelitis is een infectie van het bot of beenmerg die doorgaans veroorzaakt wordt door bacteriën zoals de Staphylococcus aureus, mycobacteriën of E. coli.
Ook kan een Salmonella-bacteriëmie door verspreiding van bacteriën via de bloedbaan aanleiding geven tot het ontstaan van osteomyelitis. Dit laatste is vaak het geval bij een verminderde immuniteit.
Bij een aangedaan bot geeft de zwelling van het beenmerg problemen doordat bloedvaten in het beenmerg afgekneld worden en zo de bloedtoevoer in het gedrang komt. Hierdoor kunnen stukken botweefsel afsterven en losraken ('sequesters').
Rondom de aangedane botdelen kan de infectie zich verspreiden en kunnen abcessen ontstaan. Osteomyelitis is een ernstige aandoening die vrij makkelijk kan leiden tot functieverlies van het getroffen ledemaat.

Osteomyelitis kan veroorzaakt worden door besmetting vanuit het bloed, door infectie van nabijgelegen weefsel en door directe infectie bijvoorbeeld na een open botbreuk of chirurgie.
Onbehandelde (acute) osteomyelitis kan overgaan in chronische osteomyelitis.

Behandeling van osteomyelitis verloopt na bepaling van het veroorzakend organisme door behandeling met een voor dat organisme effectief antibioticum dat intraveneus wordt toegediend. Als de osteomyelitis veroorzaakt vanuit door een andere infectie en weefsel is afgestorven, is vaak een operatie noodzakelijk om het dode weefsel te verwijderen. Ook is vaak drainage van abcessen noodzakelijk. Soms worden hierbij kralensnoeren met antibiotica in de wond achtergelaten om ter plaatse gedurende lange tijd
een hoge concentratie te kunnen krijgen.
Bron: Wikipedia

Meer informatie en patiëntervaringen

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Urologie - Prostaatvergroting goedaardig (BPH) "Prima afhandeling in Helios Klinikum Krefeld" (HvdH) Helios Klinikum Krefeld