Leveroperatie

Leverchirurgie is o.a. mogelijk omdat de restlever de capaciteit heeft wederom aan te groeien zodat de vitale functies kunnen worden gewaarborgd. Dit proces noemt men regeneratie: het begint binnen 3 dagen na de operatie en duurt ongeveer 6 maanden waarbij de restlever uitgroeit tot de oorspronkelijke grootte. Deze resterende segmenten moeten dan wel “gezond” zijn, dat wil zeggen geen leverziekten en geen metastasen. De resterende segmenten zullen al binnen enkele maanden flink uitgroeien zodat de leverfuncties goed blijven.

Tegenwoordig komen steeds meer patiënten in aanmerking voor chirurgische verwijdering van levermetastasen. Zelfs bij uitzaaiingen elders in het lichaam (b.v. in geval van een longmetastase) kan er in bepaalde situaties toch besloten worden om een chirurgische behandeling uit te voeren om niet de duur maar wel de kwaliteit van het resterend leven te verbeteren.

Meer informatie en patiëntervaringen

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
KNO - Malleopexie "Deze keer is de operatie geslaagd" (Mevr. Foppen, Zeewolde) Helios Klinikum Krefeld