Gamma Knife Centrum Krefeld

Als u een afspraak wilt voor een consult of een behandeling dan kunt u zich aanmelden bij het Zorgloket Duitsland (077 477 1970). Wij maken voor u een aanvraag en regelen de afspraak voor u. U heeft een verwijzing en informatie van uw behandelend neuroloog of neurochirurg nodig.  Waarschijnlijk bent u ook in het bezit van een cd-rom met beeldmateriaal, anders vragen wij deze voor u op. Wij zorgen er tevens voor dat de rekening van de behandeling op de juiste plaats terecht komt. Het Zorgloket heeft rechtstreeks contact met de (Nederlands sprekende) arts in het Gamma Knife Zentrum Krefeld.

Gamma Knife: maximale werking  minimale bijwerkingen
Het Gamma Knife is een bestralingstoestel met de nauwkeurigheid van een chirurgisch mes. In principe bestaat een Gamma Knife Unit uit een goed afgeschermde halve bol met daarin 201 Cobald-60 stralen, waarvan de stralen op 1 punt gericht zijn. Elk van de 201 stralen draagt een deel bij aan de totale dosis die in het brandpunt tot stand komt (vergelijk het met een vergrootglas in zonlicht en het brandpunt dat dan ontstaat). Weefsel dat zich in dit  brandpunt bevindt, wordt op deze wijze met een zeer hoge dosis bestraald terwijl het omliggende gezonde weefsel wordt ontzien omdat er zeer nauwkeurig gewerkt kan worden.

Behandeling
Bij de Gamma Knife behandeling worden bestraling en stereotaxie (een methode om een bepaalde plek binnen de hersenen te bepalen door middel van coördinaten)  met elkaar gecombineerd. Het hoofd van de patient wordt met een stereotaxieframe gefixeerd  in de bestralingsruimte. Op deze wijze is het mogelijk om ieder willekeurig punt binnen het frame en dus binnen de schedel te identificeren en op de millimeter nauwkeurig te bestralen zonder daarbij het omliggende hersenweefsel te beschadigen.

Wat is het verschil met de conventionele radiotherapie ?
In de conventionele radiotherapie wordt bij een patient met een hersentumor de gehele schedel of een deel van de schedel in een homogeen bestralingsveld geplaatst. Zowel de tumor als het omliggende hersenweefsel krijgen dezelfde stralingsdosis. Omdat hersenweefsel zeer gevoelig is voor ioniserende straling,  wordt de totale werkzame dosis in kleine stapjes  toe  gediend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat gezond hersenweefsel zich sneller van de dagelijkse bestraling herstelt dan het tumorweefsel. Op deze manier duurt een behandeling gemiddeld zo´n 4 tot 6 weken.

Bij de eenmalige Gamma Knife behandeling wordt alleen het zieke weefsel bestraald en treden er dus geen bijwerkingen op in het omliggende weefsel zoals haaruitval, huidreacties en concentratiestoornissen. Een ander belangrijk verschil is het feit dat de werking van de eenmalige dosis van het Gamma Knife 3 tot 4 maal zo groot is.

Indicaties voor de behandeling met het Gamma Knife
Hersentumoren:
Metastasen, Meningeomen, Neurinomen van de hersenzenuwen, Akusticus neurinoom, Hypofysetumoren, Pinealis tumoren.
Vasculaire afwijkingen: Arterioveneuse malformaties, Glomus jugulare tumoren.
Trigeminus neuralgie

Tumoren van het oog:
Uvea tumoren, Retinoblastoom, Orbita metastase.
Schedelbasis tumoren: Meningeoom, Metastase Chondrosarcoom, Chordoom, Esthesioneuroblastoom

Meer informatie en patiëntervaringen

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Urologie - Neoblaas "Het Nederlandse dossier werd snel doorgestuurd" (Fam. B., Almere) Helios Klinikum Krefeld