Darmkanker

Dikkedarmkanker wordt in de medische wereld ‘colorectale kanker’ genoemd. Dit is de verzamelnaam voor tumoren in de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum). De endeldarm is het laatste deel van de dikke darm. Ongeveer 20% van de mensen met darmkanker heeft een tumor in de endeldarm: endeldarmkanker (rectumcarcinoom). Bij 80% van de patiënten zit de tumor hoger in de dikke darm: dikkedarmkanker (coloncarcinoom).
Er zijn veel overeenkomsten tussen tumoren in de endeldarm en tumoren hoger in de dikke darm. Bij de behandeling zijn er wel duidelijke verschillen.
Het aantal mensen met dikkedarmkanker neemt toe. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder de vergrijzing van de bevolking. Mogelijk heeft ons leefpatroon invloed op het steeds vaker voorkomen van deze ziekte.
Ieder jaar overlijden ongeveer 5000 mensen aan dikkedarmkanker. Dit aantal neemt af, onder andere door betere behandelingsmogelijkheden. Ook worden zowel huisartsen als patiënten steeds meer bekend met klachten die kunnen wijzen op darmkanker. Dikkedarmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker, mits de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. 

Zie ook onze pagina oncologie op deze website.

Meer informatie en patiëntervaringen.

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Urologie - HOLEP "Stroomversnelling" (Thei Neijnens) Helios Klinikum Krefeld