daVinci operatie

1 maart 2017: helaas is de Universitätsklinik Saarland Homburg (UKS Homburg, Duitsland) niet meer gecontracteerd door Nederlandse zorgverzekeraars.

Sinds begin 2013 was de Universitätsklinik Saarland Homburg (UKS Homburg, Duitsland) door een aantal Nederlandse verzekeraars gecontracteerd voor de DaVinci operaties, momenteel niet meer. Later is de Da Vinci operatie in het ziekenhuis in Gronau door o.a. ONVZ / PNO / VVAA / VGZ / Unive  gecontracteerd. U kunt zich voor deze behandeling aanmelden bij het Zorgloket Duitsland

Meer informatie en patiëntervaringen.

Opereren met de DaVinci operatierobot is een nieuwe standaard voor prostaatoperaties. DaVinci geldt als de modernste ontwikkeling op het gebied van minimaal invasief opereren. De DaVinci-methode wordt vooral toegepast op het gebied van de urologie: bij prostaat(kanker)operaties, blaas- en nieroperaties. Groot voordeel ervan is dat in ervaren handen er zeer nauwkeurig gewerkt kan worden waardoor de kans op beschadiging van de zenuwen die voor de erectie verantwoordelijk zijn gering is.

De leercurve van het team en de operateur is ongeveer 200 ingrepen. Daarna kan je spreken van een ervaren team. Zowel Homburg (± 750 per jaar) als de urologie van het ziekenhuis Gronau (1200) voldoen hier ruim aan.

Er hoeft slechts een aantal kleine sneetjes in de buik te worden gemaakt. Daar doorheen worden de operatie-instrumenten ingebracht: de operatie speelt zich ‘onderhuids’ af. De buik hoeft dus niet meer open. Zo blijft het operatiegebied beperkt in omvang, raakt minder omliggend weefsel beschadigd, is er minder bloedverlies, minder pijn en minder littekenweefsel. De kans op complicaties neemt hierdoor af en het herstel verloopt sneller.

De robot bestaat uit een paar mechanische armen die bediend worden door de chirurg. Deze voert, op enige afstand van de patiënt maar in de operatiekamer, via een driedimensionaal beeld de handelingen uit. De robot vertaalt zo de operatiebewegingen van de chirurg met extreme precisie, waardoor omliggend weefsel optimaal wordt gespaard.

De techniek maakt het mogelijk om ingrepen uit te voeren met maximale precisie en met een minimale belasting voor de patiënt. In Europa zijn er slechts enkele centra waar men echt veel ervaring heeft met deze moderne techniek en de operatieresultaten dus uitstekend zijn. In Nederland zijn er natuurlijk ook ziekenhuizen die over een DaVinci-robot beschikken. Helaas worden daar nog niet die aantallen patiënten gehaald om te kunnen spreken van een situatie die kwalitatief vergelijkbaar is met de grote Duitse centra.
Via het Zorgloket Duitsland kunt u behandeld worden in een van deze Duitse centra (afhankelijk van uw verzekeraar).

Soms, bij hoge uitzondering, is het technisch niet mogelijk om een operatie met de DaVinci-robot uit te voeren. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat de uroloog het orgaan waar het om gaat of belangrijke bloedvaten niet goed in beeld krijgt. Dit kan bijvoorbeeld komen door overgewicht, verklevingen door eerdere operaties of een afwijkende ligging van het orgaan of bloedvoorziening van het orgaan. Het belangrijkste is dat de operatie goed en veilig gebeurt, met zo weinig mogelijk risico’s.

Bij elke ingreep, hoe klein ook, kunnen er problemen optreden. Na de DaVinci-operatie kunnen, net zoals na een ‘gewone’ operatie, complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie. Er zijn enkele complicaties die specifiek met deze operatie te maken hebben. De prostaat ligt zeer dicht bij de sluitspier, bij de zenuwbundels die de erectie aansturen en bij de endeldarm. Na elke behandeling voor prostaatkanker, dus óók na brachytherapie (inwendige bestraling) en uitwendige bestraling, kunnen er dus problemen optreden met (de controle over) het plassen en met het krijgen van erecties.

Universitätsklinik Saarland Homburg (UKS Homburg, Duitsland)

Filmpje en ziekenhuis
De DaVinci-pagina op de website van de Universiteitskliniek in Homburg. Enkele beeldopnamen van de kliniek (buiten en binnen) in PDF.

Uw verblijf in UKS Homburg
Na aanmelding bij het Zorgloket Duitsland zorgen wij voor een opnamedatum binnen 2-3 weken. In de tussentijd vragen wij uw medische gegevens op bij uw behandelaar in Nederland en zorgen ervoor dat deze gegevens bij de uroloog in Homburg terecht komt. U hoeft dus niet  2x te reizen naar Homburg. Uw eerste bezoek is gelijk de opname. Mochten er nog nadere onderzoeken nodig zijn, dan worden deze tijdens de opname uitgevoerd. Na de operatie kunt u na 4-7 dagen weer naar huis. Nacontroles vinden plaats bij uw uroloog in Nederland of bij de uroloog in Homburg indien u dat wenst.

U verblijft in Homburg op mooie, moderne en ruime twee- of driepersoonskamers, volledig ingericht naar de eisen van deze tijd en met voldoende privacy. Uw partner kan kiezen voor een verblijf in een hotel, gastenhuis of een pension (nadere informatie krijgt u t.z.t.). Dit wordt meestal niet vergoed door uw verzekeraar.

Meer informatie en patiëntervaringen

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Orthopaedie - Heupprothese "Geweldig goede therapie" (Til Palm) Helios Klinikum Krefeld en revalidatiekliniek Duisburg