Borstkanker

Borstcentrum
In Nederland bestaat er al enige tijd discussie over de vraag of de chirurgie bij borstkanker beter door een zelfstandig specialisme kan worden uitgevoerd of niet. In het ons omringende buitenland is deze discussie al lang geleden gevoerd en is de uitkomst dat er daar in de laatste 10 jaar gecertificeerde borstkankercentra zijn ontstaan.
In deze centra wordt het totale spectrum van de borstkankerbehandeling onder centrale regie uitgevoerd, met behulp van de modernste technieken en up-to-date protocollen. De chirurgen hier heten Senologen en behandelen alleen ziekten van de borsten.
Het Zorgloket Duitsland maakt gebruik van het Borstcentrum Linker Niederrhein (Helios Klinikum Krefeld).

Door de concentratie van deskundigheid en de grote ervaring is circa 70-80 % van de borstkankeroperaties een borstsparende operatie (in Nederland 50%).  Bij een eerste poliklinisch bezoek wordt zonodig al direct een biopt genomen tbv de diagnostiek. 

Als toch een totale verwijdering van de borst nodig is kan in dezelfde operatieve zitting al gestart worden met de borstreconstructie.  Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar, met of zonder het gebruik van implantaten.

De toegangstijd bedraagt ongeveer 2 weken. Chemotherapie en / of radiotherapie kan via het Borstcentrum in Duitsland worden geregeld.

Meer informatie en patientervaringen

Borstkanker
Borstkanker of mammacarcinoom is een vorm van kanker die uitgaat van het melkklierweefsel in de borst. Het is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Ten onrechte wordt soms verondersteld dat vrouwen bij wie geen borstkanker in de familie voorkomt een laag risico lopen. Het grootste deel (circa 75%) van de nieuwe gevallen van borstkanker wordt vastgesteld bij vrouwen bij wie de ziekte niet in de familie voorkomt.
Omdat mannen ook een kleine hoeveelheid borstklierweefsel bezitten, kunnen zij ook borstkanker krijgen, al komt dat wel veel minder vaak voor. De kans dat een man borstkanker ontwikkelt is ongeveer 1 op 100.000 per jaar, honderdmaal minder vaak dan vrouwen

Oorzaken
Borstkanker wordt veroorzaakt door afwijkingen in het DNA, mutaties die ervoor zorgen dat een cel ongecontroleerd gaat delen en groeien. Risicofactoren beïnvloeden de kans dat een gewone borstcel zich uiteindelijk zal ontwikkelen tot kankercel. De kans op borstkanker wordt voor een belangrijk deel bepaald door de leeftijd, vrouwen op hogere leeftijd hebben een grotere kans op borstkanker. Bij borstkanker is ook een belangrijke rol weggelegd voor hormonale invloeden. Bij slechts 5% van de borstkankergevallen spelen erfelijke factoren een rol. Als borstkanker in de familie voorkomt, is de kans op het krijgen van borstkanker verhoogd.
BRCA1 (op chromosoom 17) en BRCA2 (op chromosoom 13) zijn twee borst- en eierstokkanker genen. Een vrouw met een mutatie (afwijking) in BRCA1 heeft een kans van 87 procent om borstkanker te krijgen voor haar 70e. In geval van een mutatie in BRCA1 of BRCA2 is het preventief verwijderen van de borsten een optie.

Behandelingen
Het is gebruikelijk dat vrouwen met borstkanker een combinatie van behandelmethoden krijgen. De keuze en de volgorde van de verschillende behandelingen is onder meer afhankelijk van de kenmerken van de tumor, het stadium van de ziekte en van de leeftijd waarop borstkanker wordt geconstateerd.

  • Operatie. Bij de meeste patiënten met borstkanker is het noodzakelijk om de tumor chirurgisch te verwijderen. Bij redelijk kleine tumoren kan men meestal kiezen tussen een borstsparende operatie (lumpectomie), waarbij alleen de tumor en een klein gebied eromheen weggehaald wordt, of een totale verwijdering van de borst (mastectomie).
    Lymfeklieronderzoek tijdens de operatie: de lymfeklieren in de oksel bij de aangedane borst worden tijdens de operatie onderzocht door de patholoog (schildwachtprocedure). Is deze lymfeklier niet aangedaan, dan wordt aangenomen dat de andere (er achterliggende) lymfeklieren ook vrij van metastasen zijn, en dan hoeft men deze niet te verwijderen. Wanneer de schildwachtklier wel aangedaan is, of wanneer men al vóór de operatie een zeer groot vermoeden heeft op aantasting van de lymfeklieren, worden alle (10 à 20) lymfeklieren uit de oksel verwijderd (het zogeheten okseltoilet).
  • Bestraling. Na een operatie volgt er meestal bestraling van de geopereerde borst. Radiotherapie verkleint de kans op het terugkomen van de tumor in de borst.
  • Medicatie. Hoewel borstkanker steeds meer voorkomt, neemt de sterfte af. Dit is voor een groot deel te danken aan de behandeling ervan met verschillende geneesmiddelen. Medicatie tegen borstkanker is bedoeld om de kans op terugkeer van de kanker te verkleinen, of om de hoeveelheid kankercellen te verminderen. Het advies om deze medicatie te gebruiken, hangt onder andere af van de leeftijd van de patiënt, het stadium van de borstkanker en speciale kenmerken van de borsttumor (bijvoorbeeld de hormoongevoeligheid). De medicatie valt te verdelen in chemotherapie en hormoontherapie.

Meer informatie en patientervaringen

Zie ook onze pagina oncologie op deze website.

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Cardiologie - Ablatie "Ik kon zeer snel terecht" (Dhr. R.G.) Helios Klinikum Krefeld