Blaaskanker

Bij ongeveer 90% van de mensen met blaaskanker, gaat het om een tumor die ontstaan is vanuit het slijmvlies van de blaas.
Over de oorzaken is nog weinig bekend. Wel is bekend dat rokers een sterk verhoogde kans hebben om blaaskanker te krijgen.
Meestal zorgt een tumor in de blaas in het begin niet voor duidelijke klachten. De klacht die het meest wordt gemeld is bloed in de urine, meestal zonder pijn. Dikwijls gaat dat bloedverlies weer spontaan voorbij. Het blijft verstandig hier aandacht aan te besteden, ook als de urine weer helder is.

De behandeling is afhankelijk van:

  • het soort tumor
  • ingroei in de wand: oppervlakkig of diep
  • het aantal tumoren
  • of er uitzaaiingen zijn
  • de algemene conditie

De behandeling is ook afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Bij de meeste patiënten met blaaskanker is de tumor oppervlakkig en kan bij de ingreep alles verwijderd worden. Daarna begint men weer met een schone lei.

Als de tumor diep in de blaaswand vastzit en niet verwijderd kan worden via een inwendige operatie is een grotere operatie nodig. Daarbij wordt de blaas verwijderd. Om de urine op te slaan en uiteindelijk te lozen is een oplossing nodig waarvoor een stuk van de eigen darm wordt gebruikt. Bij sommigen is een stoma niet nodig. De nieuwe blaas wordt aangesloten op de eigen plasbuis. Zodoende kan men meestal weer op een natuurlijke wijze plassen. Zie ook de pagina over de neoblaas.

Zie ook onze pagina oncologie op deze website.

Meer informatie en patiëntervaringen

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Orthopaedie - Arthroscopie schouder "Dr. Berg kwam iedere dag langs, zelfs 's avonds" (Frank Bernhard) Endocenter en St. Elisabethkrankenhaus Damme